Punt-elastische sportvloeren

Puntelastische sportvloeren

De meest toegepaste sportvloersystemen onderscheiden zich door een min of meer verend karakter, merkbaar op het punt waar de sporter de vloer belast. De verende eigenschappen zijn in vergelijking met andere systemen gering. Het dempend vermogen van dit sportvloersysteem wordt bepaald door de dikte van de toegepaste rubbergranulaatmat, die kan variëren van 4 tot 12 mm. In spel- en sportzalen zijn de meest toegepaste systemen:
5+2, 7+2, 8+2, 9+2 en 10+2. Het 10+3 en 12+3 systeem completeert de serie.
Het eerste getal geeft de dikte van de rubbermat aan en het 2e getal de totale laagdikte van het polyurethaan. Het totaal is een weergave van de opbouw in millimeters van het sportvloersysteem.
Bij veelvuldige puntbelasting van de sportvloer, door bijvoorbeeld gebruik van meubilair bij examens of markten, is extra versteviging   zoals het inbouwen van een glasmat in het systeem aan te bevelen. 
Bij de puntelastische sportvloersystemen is een toplaagrenovatie mogelijk.
Deze sportvloersystemen zijn ISA Sport / NOC*NSF gecertificeerd in de klasse 2 en 3.